Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Résztvevő a nevezés elküldésével kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és az általa megbízott adatfeldolgozók az események lebonyolítása, és a Résztvevők tájékoztatása céljából kezeljék.
 2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 3. Szervező ezúton tájékoztatja Résztvevőt, hogy a regisztráció elküldésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A személyes adatok szolgáltatása minden esetben önkéntes és a Résztvevő bármikor indokolás nélkül jogosult a közreműködést, illetőleg az adatszolgáltatást megtagadni, hozzájárulását pedig visszavonni. Amennyiben a Résztvevő a személyes adatait nem szolgáltatja, illetve a hozzájárulását visszavonja, és emiatt a Szervező nem képes a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségei teljesítésére, úgy ez a Résztvevő jelentkezésének, rendezvényen történő részvételének érvénytelenségével jár.
 4. A Résztvevő által megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja:
  • a Résztvevő azonosítása;
  • a túrán való részvétel biztosítása;
  • túráról való média-beszámoló keretében hang- és képfelvételek készítése;
  • panaszkezelés.
 5. Szervező a tudomására jutott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására a Résztvevő hozzájárulása nélkül nem hozza, és az adatkezelési cél megszűnését követően törli, egyéb, törvényben vagy jelen szabályzatban meg nem határozott egyéb célra nem használja fel azokat.
 6. Szervező biztosítja, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 7. A Résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, valamint az Adatvédelmi törvényben rögzített feltételek fennállta esetén tiltakozhat adatainak kezelése ellen.